Ενόψει της δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας η διευθύντρια του Ελληνικού τμήματος μας αναλύει τα αποτελέσματα της έκθεσης σε σχέση με τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών, τα δικαιώματα στη διαμαρτυρία και την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης η κυρία Αράπη μας εξηγεί ποιο θα έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα σε σχέση με τη φιλανθρωπία – αλληλεγγύη, όπως από που πηγάζει και πως πρέπει να την ενδυναμώσουμε, το ότι δεν είναι η αλληλεγγύη ελεημοσύνη και ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις.

No more articles
Copyright © Εμυ Λιβανείου 2017 DESIGN & SUPPORT GreatWay