Ο Κώστας Αλεξάνδρου είναι ένας από τους κορυφαίους γιατρούς στη χώρα μας στον τομέα της κρανιοπροσωπικής χειρουργικής. Ο λόγος που επισημαίνουμε από την αρχή το «ανθρώπινο» πρόσωπό του είναι το γεγονός ότι έχει βοηθήσει αφιλοκερδώς πολλές οικογένειες των οποίων τα παιδιά παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα (δυσπλασίες, σχιστίες χείλους και υπερώας, λειτουργικά προβλήματα όπως παρέκκλιση ρινικού διαφράγματος και αισθητικά προβλήματα του προσώπου.)…

giatros

Πείτε μας λίγα λόγια για την κρανιοπροσωπική χειρουργική. Ποιες περιπτώσεις αφορά;

Η κρανιοπροσωπική χειρουργική είναι μια υποειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής που ασχολείται με την διόρθωση των συγγενών και επίκτητων δυσμορφιών του κρανίου, του προσώπου και των γνάθων.

Μέσω της εξειδικευμένης κρανιοπροσωπικής- πλαστικής χειρουργικής αντιμετωπίζονται επιτυχώς και με τις υψηλότερες προδιαγραφές κάθε είδους και αιτιολογίας δυσμορφίες του προσώπου, παιδιών και ενηλίκων, όπως συγγενείς δυσπλασίες, κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες και σύνδρομα, σχιστίες χείλους και υπερώας, λειτουργικά προβλήματα, όπως προβλήματα ρινικού διαφράγματος και υπνικής άπνοιας, καθώς και αισθητικά προβλήματα του προσώπου (ορθογναθικές επεμβάσεις άνω – κάτω γνάθου, γενειοπλαστική, ρινοπλαστική, face lift).

Είναι ο κλάδος της κρανιοπροσωπικής χειρουργικής διαδεδομένος στην Ελλάδα;

Το Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο είναι ένα πρότυπο, εξειδικευμένο και πρωτοποριακό κέντρο, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας στον τομέα των δυσμορφιών του προσώπου, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα.
Είναι το μοναδικό πλήρως στελεχωμένο κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα ολιγάριθμα που υπάρχουν στην Ευρώπη, εξειδικευμένο σε αυτού του είδους τα περιστατικά σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα και αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής.
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κέντρου είναι η εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιστατικών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς.
Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής, όπου κρίνεται αναγκαίο, παρακολουθείται εκτός από τον Κρανιοπροσωπικό- Πλαστικό χειρουργό, ταυτόχρονα από κορυφαίους ιατρούς και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή αποκατάσταση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κρανιοποσωπικές χειρουργικές επεμβάσεις στην Ελλάδα;

Πραγματοποιούνται περίπου 800 – 1.000 επεμβάσεις ετησίως σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.

Σε ποιες ηλικίες γίνονται συνήθως αυτές οι επεμβάσεις αποκατάστασης;

Οι κρανιοπροσωπικές επεμβάσεις εκτελούνται συνήθως κατά τους πρώτους μήνες της ζωής, ώστε να έχουμε το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα και να μην υπάρχουν λειτουργικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού (προβλήματα λόγου, γνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες, πίεση στον εγκέφαλο). Βέβαια, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε ηλικία.

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες δυσμορφίες εκ γενετής και πώς αντιμετωπίζονται;

Είναι οι σχιστίες χείλους και υπερώας, κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες και σύνδρομα (σύνδρομο Crouzon, Apert, ημιπροσωπική μικροσωμία, Treacher Collins), κρανιοσυνοστώσεις (πλαγιοκεφαλία, τριγωνοκεφαλία, σκαφοκεφαλία).

No more articles
Copyright © Εμυ Λιβανείου 2017 DESIGN & SUPPORT GreatWay