Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτικών Επιστημών κύριος Σίμος Σιδηρόπουλος μας μιλάει για τις δράσεις, τους στόχους και τις επιτυχίες του Οργανισμού που σαν σύγχρονη δεξαμενή σκέψης και μέλος της συμβουλευτικής του ΟΗΕ εκπαιδεύει νέους πολιτικούς επιστήμονες και τους στηρίζει ακαδημαϊκά να προχωρήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.

No more articles
Copyright © Εμυ Λιβανείου 2017 DESIGN & SUPPORT GreatWay