Η αρμόδια Υπουργός μας μιλάει για τις καινοτομίες που προβλέπει, όπως την άδεια πατρότητας μετ΄αποδοχών, τη γονική άδεια ως ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα και την άδεια με αποδοχές και για τους φροντιστές εργαζόμενους.

No more articles
Copyright © Εμυ Λιβανείου 2017 DESIGN & SUPPORT GreatWay