Το όραμα της Λουκίας Θωμοπούλου είναι να αναγνωριστεί η κεραμική ως ένα σημαντικό και καινοτόμο είδος τέχνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

No more articles
Copyright © Εμυ Λιβανείου 2017 DESIGN & SUPPORT GreatWay