Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την αξιοποίηση χιλιάδων εμβρύων, ώστε να δοθούν για υιοθεσία σε άτεκνα ζευγάρια αναλαμβάνουν από κοινού η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και η Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος δια του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωρικής κ.Νικολάου.

Προπομπός αυτής της εξαιρετικής σημασίας δράσης στάθηκε το αίτημα για την τύχη περισσοτέρων από 17500 εμβρύων που κατέθεσε ιδιωτική κλινική και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς εμβρύων για τα οποία υποβάλλεται σχετικό αίτημα διεθνώς.

Με το ισχύον νομικό πλαίσιο ο ανώτατος χρόνος κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού στην Ελλάδα μπορεί (υπό προϋποθέσεις) να φτάσει τα 10 χρόνια. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και εφόσον αυτά τα έμβρυα έχουν «εγκαταλειφθεί», οι Μονάδες είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν αίτημα την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Αρκετά από αυτά τα έμβρυα παραμένουν στις τράπεζες κρυοσυντήρησης, ενώ για κάποια από αυτά υπάρχει εγγράφως η επιθυμία προσφοράς τους σε άτεκνα ζευγάρια. Επομένως, η δημιουργία Τράπεζας Υιοθεσίας θα δώσει χαρά σε άτεκνα ζευγάρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό που έτσι ίσως αποφύγουν τον κυκεώνα των διαδικασιών υιοθεσίας.

Δείτε εδώ τη συνέντευξη:

No more articles
Copyright © Εμυ Λιβανείου 2017 DESIGN & SUPPORT GreatWay