Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Στέλιος Πέτσας, κάνει έναν απολογισμό της τριετούς διακυβέρνησης της ΝΔ και ξεδιπλώνει τους στόχους που επιτεύχθηκαν και αυτούς που ακολουθούν. Η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση είναι το στοίχημα του χειμώνα.

No more articles
Copyright © Εμυ Λιβανείου 2017 DESIGN & SUPPORT GreatWay